Trung tâm Chẩn đoán ô tô lớn nhất Việt Nam
Xin chào! Bạn có thể Đăng Nhập hoặc tạo Tài Khoản
 • An toàn

  100% tuyệt đối an toàn

 • Miễn phí

  Vận chuyển nội thành

 • Hotline

  0913.92.75.79

 • Đổi hàng

  Trong 07 ngày

Giỏ hàng đang trống!

Giải quyết tranh chấp

Người tiêu dùng được phép gửi đơn khiếu nại, khiếu kiện tới thương nhân khi xảy ra tranh chấp. Trong trường hợp việc hòa giải giữa hai bên không được chấp nhận, người tiêu dùng có thể gửi đơn khiếu nại, khiếu kiện tới OBD Việt Nam để giải quyết tranh chấp theo quy trình như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại:

Gửi đơn khiếu nại bằng đường bưu điện hoặc online tại email hệ thống của giao dịch thương mại điện tử www.obdvietnam.com với những nội dung bắt buộc:

1. Thông tin người viết đơn khiếu nại.

2. Thông tin người bị khiếu nại.

3. Lý do khiếu nại phải đầy đủ và chính xác.

Bước 2: Thẩm định, điều tra:

BQL OBD Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định, điều tra đơn khiếu nại của người tiêu dùng.

- Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, BQL OBD Việt Nam sẽ tiến hành xác định liệu vấn đề khiếu nại có thuộc phạm vi, thẩm quyền của OBD Việt Nam hay không. Nếu vấn đề khiếu nại không thuộc phạm vi, thẩm quyền, OBD Việt Nam sẽ có văn bản trả lời hoặc trả lời qua các phương tiện điện tử bao gồm điện thoại, thư điện tử, fax...

- Nếu vấn đề khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền của OBD Việt Nam, sẽ tiến hành điều tra trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc và gửi văn bản trả lời cho người khiếu nại bằng bưu điện hoặc các phương tiện điện tử bao gồm thư điện tử, fax. Trong văn bản trả lời, OBD Việt Nam sẽ chỉ rõ những điểm thương nhân, tổ chức và cá nhân cần chỉnh sửa và khung thời gian để hoàn thành. Chế tài xử phạt cũng được nêu rõ trong văn bản trả lời.

Trong trường hợp vụ việc phức tạp, thời hạn trả lời có thể thể được gia hạn nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc.

Bước 3: Thực thi kết quả:

OBD Việt Nam (www.obdvietnam.com) có trách nhiệm giám sát việc thay đổi, điều chỉnh và thực hiện các chế tài theo yêu cầu tại văn bản phản hồi.